Loading...
 
Ønsker du så billig fysioterapi som muligt? 

Så er vi ikke stedet for dig! Klinikken har IKKE overenskomst med den offentlige sygesikring, hvorfor du som udgangspunkt selv skal afholde hele behandlingshonoraret. Hvis du er gruppe 2 sikret yder den offentlige sygesikring tilskud til din behandling (se mere nedenfor). 

 

Er du medlem af "Sygeforsikringen Danmark"?

"Danmark" yder tilskud til behandlingen (88 kr. pr. beh). Du får det samme tilskud om du er gruppe 1, 2 eller 5 sikret. "Danmark" forudsætter dog, at der foreligger en henvisning fra egen læge til fysioterapi.

 

Har du en privat sundhedsforsikring?

Fys-Focus samarbejder med de fleste forsikringsselskaber - i nogle tilfælde dækker sundhedsforsikringer / ulykkesforsikringer hele behandlingshonoraret, mens de bare dækker en del af behandlingshonoraret i andre tilfælde. Kontakt altid dit forsikringsselskab for uddybende oplysninger om netop din forsikring. Husk at oplys, at Fys-focus IKKE har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Hvis din forsikring dækker, betaler du selv din faktura hos fys-focus, hvorefter du videresender kvitteringen til dit forsikringsselskab. Selskabet refunderer så pengene fuldt eller delvist til dig efterfølgende.

 

Er du gruppe 2 sikret i den offentlige sygesikring? (frit lægevalg)

Den offentlige sygesikring yder tilskud til alle gruppe 2 sikrede - 101 kr pr. beh. Der ydes 151 kr i tilskud til 1. konsultation. Der forudsættes ikke lægehenvisning. Din hjemkommune udbetaler dit tilskud fra den offentlige sygesikring - kontakt borgerservice. Du kan altid tjekke dit gule sygesikringsbevis for, hvilken gruppe du tilhører. Hvis du tilhører gruppe 1, eller hvis du har ret til såkaldt "vederlagsfri fysioterapi" yder den offentlige sygesikring IKKE tilskud til din behandling hos Fys-Focus.