Loading...

 

Privatlivspolitik

 

Dataansvarlige er Pernille Springer: pernille@fys-focus.dk og Claes Benjaminsson: claes@fys-focus.dk

 

Ret & Formål:

Vi bruger dine data til at indentificere dig samt til at sikre god faglig kvalitet i undersøgelsen og behandlingen af dit smerte- eller bevægelsesproblem.

 

Type af data:

1. Ved undersøgelse og behandling gemmer vi disse typer af data om dig:

  • Almindelige persondata som navn, addresse og tlf.nr
  • Din mail addresse
  • I mange (men ikke alle) tilfælde dit cpr.nr
  • Visse helbredsoplysninger - der iflg. persondataforordningen klassificeres som særligt følsomme data.

Vi bruger ovenstående data til at give dig bedst mulig hjælp, rådgivning og behandling samt til administration af dit kundeforhold til os. Dine data indføres bl.a. i din journal, som vi som autoriserede sundhedspersoner har pligt til at føre. Du kan læse mere om autorisationsloven HER.

 

2. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev gemmer vi disse data om dig:

  • Navn
  • Mail addresse

 

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke til opbevaring af ovenstående data. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på pernille@fys-focus.dk eller claes@fys-focus.dk.

 

Opbevaring og deling af dine data

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt. 

Ifølge sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold - dog kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale, hvis det er relevant for et optimalt behandlingsudbytte.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. Se nærmere i sundhedslovens kap. 9 HER.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne.  

 

Sletning af dine data:

1. Hvis du har modtaget fysioterapeutiske/osteopatiske ydelser eller har været i online træningsforløb hos os, skal din journal opbevares i 5 år ifølge  journalbekendtgørelsen. Hos fys-focus.dk føres journalen på papir, og du kan til enhver tid bede om en kopi af journalen.

2. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevslisten med ét klik på ”afmeld”, som du finder nederst i alle mails fra os. Hvis du ikke har åbnet nyhedsmails fra os i 5 år slettes du automatisk fra nyhedsbrevslisten.

Vores e-mail korrespondance med dig slettes, når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.

  

Ret til indsigt i dine data:

Du har ret til at få indsigt i de data, som vi opbevarer om dig. Ret henvendelse til dataansvarlige Pernille Springer på pernille@dinryg.dk eller Claes Benjaminsson på claes@fys-focus.dk.

 

Databeskyttelse:

Vi sælger ikke dine oplysninger til tredje part, og vi passer godt på dem.

Som en del af fys-focus.dk's drift deler/opbevarer vi dine oplysninger hos:

IT- og hjemmeside systemer: EasyMe.dk og Mibitequus.dk

Indberetning af faktura / behandlingsdata, så du kan få tilskud fra sygeforsikringen "danmark" (til visse ydelser hos os): sygeforsikring.dk

Sikring af, at du kun modtager relevante reklamer fra os på facebook (vha. facebook-pixel): facebook.com 

Vi har godkendte databehandlingsaftaler med alle de IT-systemleverandører vi benytter. Alle opfylder GDPR-kravene pr. 25/5-2018. 

 

Ret til at klage:

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du finder datatilsynets oplysninger HER.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder kontaktoplysninger HER.  

 

Dataansvarlige Pernille Springer og Claes Benjaminsson er de eneste i virksomheden, der har adgang til ovenstående data. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Pernille på pernille@dinryg.dk eller Claes på claes@fys-focus.dk.